Nederlands

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. U kunt deze voorwaarden ook hier downloaden: AlgemeneVoorwaardenSlash.pdf.

 

English

Unless explicitly agreed otherwise, to all our proposals and agreements the ICT~Office Terms are applicable, filed with the Chamber of Commerce for the Central Netherlands under number 30174840. You can download these terms here as well: TermsConditionsSlash.pdf.