U dient de uitgaande SMTP server van uw access provider te gebruiken. Dit is de provider (kabel of ADSL) waarmee u toegang krijgt tot internet. Wegens het grootschalig misbruiken van SMTP servers voor het versturen van spam blokkeren steeds meer providers toegang tot SMTP servers buiten het netwerk van de provider.