Aankondiging verhuizing servers 13-14 september

In de nacht van 13 op 14 september gaan wij ons volledige serverpark verhuizen van onze huidige hosting-locatie (EasyNet te Schiphol-Rijk) naar het datacenter EvoSwitch in Haarlem. Onze huidige hostinglocatie EasyNet te Schiphol-Rijk komt hiermee volledig te vervallen. Alle servers, netwerkapparatuur en andere gerelateerde zaken worden verplaatst naar de nieuwe locatie EvoSwitch te Haarlem. Dit betekent dat ook de door u afgenomen diensten door ons gemigreerd zullen gaan worden naar de nieuwe locatie.

De migratie van alle hardware wordt uitgevoerd gedurende de nacht om overlast zo veel mogelijk te beperken. Wij hebben in de afgelopen weken voorbereidingen getroffen om de migratie zo soepel mogelijk en met zo min mogelijk downtime uit te voeren. Zo is ons netwerk gereed gemaakt om via twee locaties bereikbaar te zijn en behouden alle klanten hun toegewezen IP- adres(sen). Alle VPS hardware-nodes en managed servers zijn vooraf gecontroleerd op eventuele disk errors en waar nodig zijn deze verholpen om problemen tijdens de verhuizing te voorkomen. Desondanks valt het niet uit te sluiten dat er een server niet op de juiste wijze online komt, hiervoor is bij elke nachtelijke verplaatsing nazorg voorzien door hiervoor extra medewerkers in te plannen.

Door de migratie is downtime helaas onvermijdelijk. Door gedurende de nacht te verhuizen trachten wij de overlast zo veel mogelijk te beperken. U hoeft zelf niets te doen!

Vanaf 21:00 zullen de servers worden uitgeschakeld en gereedgemaakt voor transport. Wij verwachten vanaf 04:00 uur de servers op de nieuwe locatie online te kunnen gaan brengen. Tussen 04:00 en 08:00 hebben wij in extra nazorg voorzien om eventuele problemen ter plekke te kunnen oplossen. Houd er daarom rekening mee dat de downtime tot 08:00 uur kan duren.

We gaan er van uit u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben of problemen ondervinden dan kunt u contact opnemen met ons via telefoonnummer 0478-550102 of support@slash.nl.