Verificatie van emailadressen bij domeinmutaties

Volgens de richtlijnen van ICANN (RAA 2013), zal vanaf heden bij nieuwe registraties, verhuizingen en aanpassingen aan houder/registrant of houder/registrants emailadres van gTLD’s (o.a. com/net/org/biz/info domeinnamen) een automatische verificatie email worden verzonden welke moet worden bevestigd. Let op, dit is geen spam!

Deze email wordt wordt gezonden aan het houder/registrant emailadres, en moet binnen 15 dagen worden bevestigd middels klikken op de activatielink in de email. Deze¬†bevestiging is noodzakelijk. Bij uitblijven van een bevestiging zal de domeinnaam na 15 dagen ‘inactive’ worden, en zullen zowel website als e-mail onder deze domeinnaam niet meer bereikbaar zijn via het internet!

Vragen en antwoorden:

Q: Wat gebeurt er als een domeinnaam ‘inactive’ wordt:
A: De domeinnaam wordt dan technisch onbereikbaar, zowel uw website als eventueel e-mail onder die domeinnaam.De domeinnaam wordt niet opgeheven. Nadat de validatie-email aan de houder is bevestigd, zal domeinnaam en alle bijbehorende diensten weer actief worden.

Q: Wat kost heractivatie voor een ‘inactive’ geworden domeinnaam?
A: Aan heractivatie zijn geen kosten verbonden.

Q: Waarheen wordt de verificatie-email gezonden?
A: Dit bericht wordt altijd naar het emailadres van de (nieuwe) houder gezonden.

Q: Vindt er ook verificatie plaats bij alleen aanpassen van adres of postcode/plaats van de houder/registrant?
A: Nee, verificatie gebeurt enkel indien de naam van de houder wijzigt, of het houder emailadres. Overige gegevens kunnen zonder validatie worden gewijzigd.