Bereid u voor op de upgrade van PHP 5.2 naar PHP 5.3

In de nacht van dinsdag 11 juni op woensdag 12 juni zullen onze webservers geupgrade worden van PHP 5.2 (CLI) naar PHP 5.3 (CLI). Deze upgrade is noodzakelijk omdat er geen support weer wordt gegeven op PHP 5.2. Security fixes en bugfixes worden dus niet meer uitgebracht waardoor de veiligheid van onze systemen onder druk zou kunnen komen te staan.

Hierbij vragen wij aan al onze klanten om zich goed voor te bereiden op deze migratie door de compatibiliteit van uw websites/scripts te testen op PHP versie 5.3. Tevens willen wij uw aandacht vragen voor het regelmatig updaten van uw applicaties (WordPress, Joomla etc) naar de laatste versie omdat er regelmatig security gaten worden gedicht.